• header01.jpg
  • header02.jpg
  • header03.jpg
  • header04.jpg
  • header05.jpg

November 2016...

De Utrechtse Sportstichting Samen Verder werd opgericht in 1975, aanvankelijk voor het beoefenen van zaalsporten voor mensen met fysieke-en of verstandelijke beperkingen.
Vanwege het veranderen van interesses wordt binnen USSV anno 2016 alleen de zwemsport nog beoefend. Onder deskundige leiding, daarbij geassisteerd door 16 vrijwilligers, wordt er iedere zaterdag tussen 10.00 en 12.00 uur fanatiek gezwommen in zwembad De Hommel in Utrecht door inmiddels 36 leden. Gedeeltelijk zwemt en wordt er gerecreëerd  in het doelgroepenbad en zwemmen de meer geoefende deelnemers in het wedstrijdbad.
Inmiddels zijn 19 USSV zwemmers zodanig opgeleid, dat zij deel kunnen nemen aan periodieke wedstrijden in competitieverband tussen 5 bevriende verenigingen. Uiteraard vinden wedstrijden plaats onder auspiciën van en met scheidsrechters van de KNZB.

Natuurlijk doet eenieder zijn uiterste best om de eigen vereniging zo hoog mogelijk te classificeren, maar het belangrijkste voor de 80 tot 100 deelnemers is, naast sportiviteit en de persoonlijke prestatie, het volwaardig mee kunnen doen aan de wedstrijden.
Al een groot aantal jaren en met groot enthousiasme doet USSV mee aan de Special Olympics die iedere 2 jaar 'ergens in Nederland' worden georganiseerd. In totaal nemen er zo'n 2.500 sporters deel aan de wedstrijden, daarbij begeleid door ruim 1.000 vrijwilligers/begeleiders. Men komt uit in ca. 20 takken van sport, waaronder zwemmen.  Hoewel de belangrijkste activiteit van USSV natuurlijk bestaat uit zwemmen wordt er daarnaast veel aandacht en energie gestopt in het ook sociaal begeleiden en voorwaardenscheppend bezig zijn van de doelgroep. Te denken hierbij is aan de oprichting van de Stichting Vrienden van Verstandelijk  Gehandicapten, alsmede aan verschillende zusterstichtingen. Tevens worden er activiteiten verricht ten behoeve van het gehandicapten voetbal in Utrecht en omstreken.
Ook aan het Sinterklaasfeest en andere belangrijke festiviteiten wordt echter de nodige invulling gegeven. Het financiële draagvlak van USSV behoeft, zeker gezien het beperkte aantal leden, de nodige versteviging. Dit is zeker van belang voor USSV, om ook in de toekomst mee te kunnen blijven doen aan landelijke activiteiten en bijvoorbeeld de Special Olympics.

Gezien het bovenstaande, maar ook het feit, dat zowel bestuurders van de Stichting USSV, als ook vrijwilligers, met veel enthousiasme en inzet, maar volledig onbezoldigd, veel werk verrichten om het zwemmen voor gehandicapten ook in de toekomst mogelijk te maken c.q. te realiseren, heeft men de ANBI-status aangevraagd. Daardoor wordt het aantrekkelijker voor sponsoren om USSV financieel te ondersteunen.

Victor Albers Spierings

“Sponsor USSV mbv SponsorKliks !