• header01.jpg
  • header02.jpg
  • header03.jpg
  • header04.jpg
  • header05.jpg

Naam van de stichting

Utrechtse Sportstichting Samen Verder,
ook wel genoemd USSV en/of Samen Verder Utrecht.

Fiscaal nummer

KvK:    41177816    
RSIN:   0044 68 958

Postadres

Zie Contact pagina.

Bestuurssamenstelling 

 
 

Voorzitter: Karin van Rooijen
Penningmeester: Irene Esajas
Secretaris: Wil Hoogendoorn
Algemeen lid: Hennie van Genechten

Beloningsbeleid

Alle (bestuur)functies worden uitgeoefend door vrijwilligers.
Er worden geen beloningen verstrekt.

Doelstelling
Zie Historie pagina.
Doel van de stichting is het bevorderen van welzijn van mensen met een verstandelijk beperking en trachten dit te bereiken door middel van het bevorderen van sport- en andere activiteiten.

Verslag van de
uitgeoefende activiteitenZie Nieuws pagina.
Naast het zwemmen (iedere zaterdag in aquacentrum Den Hommel, zie Agenda) worden ook andere activiteiten (o.a. zwemwedstrijden, Sinterklaasviering) ondernomen, waar vaak verslag van wordt gedaan.

Beleidsplan Zie Beleidsplan
Financiële verantwoording

Zie Financiële verantwoording

  

 


 

 

 

 

 

 

 

“Sponsor USSV mbv SponsorKliks !