• header01.jpg
  • header02.jpg
  • header03.jpg
  • header04.jpg
  • header05.jpg

De Utrechtse Sportstichting Samen verder is voor de wekelijkse sportactiviteiten en aanschaf van nieuwe materialen grotendeels afhankelijk van subsidies. Omdat deze eerder minder dan meer worden, is er sterk behoefte aan financiële hulp.

Daarnaast ontplooit de stichting verschillende extra activiteiten zoals deelname aan sportevenementen elders in het land, regionaal carnavalsbal, organisatie van sporttoernooien,regionaal Sinterklaasfeest, Special Olympics Nationale Spelen, e.d., waarvoor veelal géén subsidies worden verstrekt.

USSV is naast de deelnemersbijdrage totaal afhankelijk van subsidies en daarom is USSV loten gaan verkopen van de grote club actie en collecte gaan lopen voor het Fonds Gehandicapten Sport (van de opbrengst hiervan mag USSV een deel vrij besteden) en vragen wij u om giften/donaties.

Als u de USSV hierin wilt ondersteunen dan is uw bijdrage van harte welkom. U kunt dit doen door uw gift te storten op onze rekening of door een vaste bijdrage per jaar.

Stort uw donatie op ING rekening 3713426 t.n.v. Utrechtse Sportstichting Samen Verder te Utrecht, onder vermelding van donatie.

Desgewenst kunt u ook aangeven voor welke sport uw bijdrage bij voorkeur gebruikt mag worden.

Verdere informatie is te verkrijgen bij ons secretariaat.

“Sponsor USSV mbv SponsorKliks !